Krambua

Utsal av lokalmat i Krambua i HerandTa ei kulturhistorisk vandring gjennom sjømiljøet som ligg sentralt til i bygda, kjenn den særeigne atmosfæren frå gamle dagar.

Opningstider: Tak kontakt for omvisning grupper.
Kontakt

Marta Samland

Tel.:  45220699