Herandsholmen

HerandsholmenHerandsholmen er et gammelt Handels- Gjestgiver-og Tingsted som ligger idyllisk til ved sjøen på en bilfri holme 2 min. fra fastlandet. Autensitet er her kombinert med topp komfort og høy standard.

Til leige  
Kontakt

Name: Torild Storaas

Tel.: +47 930 26961 / +47 473 89535 / +47 53668230

Epost: post@herandsholmen.com

Website: herandsholmen.com

 

Herandsholmen er særlig populært for større lag/ selskap/ jubileum som leier alle tilgjengelige hus og festlokalene Sjøhuset og Låven men er også ettertraktet for familier som leier husene enkeltvis. Vi blander aldri disse kategoriene sammen.

På fastlandseiendommen er det stor parkeringsplass (8-10 biler).